Algemene voorwaarden rijschool Blue 2023

Artikel 1 Verplichtingen rijschool Blue: De rijschool is verplicht:

 1. Rijinstructeurs met een geldige WRM pas aan te bieden aan de kandidaat.
 2. Dat de instructeur minimaal 1 keer op de 5 rijlessen periodiek de leerling op de hoogte stelt van zijn of haar voortgang in kader van de exameneisen.
 3. Dat alle theorie en/ of praktijkexamens die door de rijschool worden moeten worden gereserveerd bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, ook bij Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) word ingediend.
 4. Een vervangende gelijkwaardige voertuig mogelijk te regelen indien deze stuk gaat vlak voor het examen.
 5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 6. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking WA op zit.

Artikel 2 Verplichtingen leerling: De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de door de afgesproken datum, tijd en plaats voor elke rijles. (De rijschool hanteerd een wachttijd van 15 minuten per afspraak indien de leerling niet aanwezig is binnen de 15 minuten, dan zal de rijschool de volledige kosten van de geplande afspraak in kosten nemen).
 2. De volledige rijles prijs moet worden voldaan indien een leerling binnen 48 uur afmeld voor de rijles. Een te laat afgezegde rijles word niet in rekening gebracht door rijschool Blue indien kandidaat niet aanwezig kan zijn op de rijles door een ernstig ziekte van de leerling of een familielid 1e en 2e graads, een ernstige ongeval of overlijden van de leerling of een familielid 1e of 2e graads. De rijschool kan hierbij om bewijs verlangen zodat deze lesprijs kosten niet in rekening worden gebracht.
 3. Om alle aanwijzingen van de instructeur die betrekking hebben op de rijlessen te volgen tot aan de rijexamen.
 4. De leerling dient zijn leskaart volledig (en voldoende) te hebben afgerond. Indien de leerling dit niet heeft kunnen afronden voor zijn rijexamen is de rijinstructeur gerechtigd om zijn praktijkexamen om te zetten naar een tussentijdse toets.
 5. De eigenverklaring zelf volledig naar waarheid in te vullen.
 6. De rijschool te machtigen op het CBR voor de tussentijdse toets en praktijkexamen.
 7. Te melden indien er een ontzegging van het besturen van een voertuig is voor het praktijkexamen.
 8. Direct voorafgaand aan de rijles niet onder invloed van medicijnen (die het rijden kunnen beinvloeden), alcohol of drugs. Indien de rijinstructeur vermoeden heeft van het gebruik van 1 van deze middelen. Dan word de rijles direct stopgezet en zal de volledige rijlesprijs in kosten worden gebracht.

Artikel 3 Annuleringsregeling lesovereenkomsten:

 1. Voor de start van de opleiding is het mogelijk om 100% van het totaal bedrag terug te krijgen.
 2. Binnen 4 weken (28 dagen) na dat de kandidaat de 1e rijles heeft ontvangen. Kan de kandidaat 75% van de resterende rijlessen terug ontvangen.
 3. Buiten de 4 weken (28 dagen) na dat de kandidaat de 1e rijles heeft ontvangen. Kan de kandidaat 10% van de resterende rijlessen terug ontvangen.
 4. Examens die NIET zijn vastgelegd worden voor 50% vergoed.
 5. Examens die al WEL zijn vastgelegd worden 0% vergoed.

Artikel 4 Vrijwaring: De rijschool vrijwaard de leerling van alle kosten die voortvloeid uit botsing, aanrijding of overrijding en alle snelheidheids boetes tijdens de rijles.

Artikel 5 Klachten: Alle klachten dienen per mail te worden verstuurd naar de rijschool. Vermeld op de klacht je naam en telefoonnummer. De rijschool is verplicht binnen 14 dagen contact met de kandidaat op te nemen.

Artikel 6 Examengarantie: De examengarantie houdt in dat het eerste herexamen gratis is. Deze examengarantie is uitsluitend voor leerlingen die niet eerder rijlessen hebben gevolgd en een rijexamen hebben gedaan. Je hebt recht op deze herexamengarantie indien:

 • De leerling al zijn huiswerkopdrachten uit het praktijkboek heeft gedaan. (Indien de rijinstructeur hiermee werkt).
 • Alle betalingen aan de rijschool zijn voldaan.
 • Het advies van de rijinstructeur tussen de eerste en tweede rijexamen word gevolgd door de leerling.
 • De leerling in het bezit is van een geldige theoriecertificaat en gezondheidsverklaring